Kun tasainen kasvu ei riitä

”Älä tyydy lineaariseen kasvuun, vaan käännä kulmakerroin eksponentiaaliseksi!”

Näin kannustivat tänään liikkeenjohdon konsulttikaksikko Tero J. Kauppinen ja hänen yhdysvaltalainen kollegansa Sandy Ogg kutsuvierastilaisuudessaan Finlandia-talolla. Yleisönä oli muutama kymmentä suomalaista hallitusammattilaista ja johtajaa, myös suurista yrityksistä.

Kauppisen ja Ogg’in sanoma oli yksinkertaisuudessaan herkullinen ja pohdintaan kannustava. Keskeinen kysmys oli se, miten yritys saadaan eksponentiaaliseen kasvuun ja lisäarvon tuottoon. Elämme aikakautta, jossa digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly ja monet muut ilmiöt tuovat väkisinkin radikaaleja muutoksia organisaatioiden toimintaympäristöihin ja liiketoimintamalleihin kaikilla toimialoilla. Jos yritys haluaa menestyä jatkossakin, ei se voi tyytyä perinteiseen lineaariseen parantamiseen ja kasvuun tässä kiihtyvän muutoksen maailmassa. Menestys vaatii radikaalisti uutta ajattelua, vanhojen liiketoimintamallien korvaamista uusilla – sellaisilla jotka voivat tarjota arvon tuottamisessa jatkuvasti kasvavaa kulmakerrointa.

Lääkkeenä uudenlaisen kasvukulman saavuttamiseen Kauppinen ja Ogg tarjoilivat reipasta kasvustrategian uudelleenmuotoilua (”Designing Growth”) organisaation toiminnan viidellä osa-alueella: Business design, Organization design, Execution design, Energy design ja Leadership design.

Ogg varoitti erityisesti ”tyytymästä hyvään”, kuten esimerkiksi sinänsä myönteiseen hyvään ja tasaiseen – mutta lineaariseen – positiiviseen kehitykseen. Hän luetteli esimerkkejä nykyisinkin yleisistä johtamisopeista, joiden mukaan toimien liiketoiminnan mittarit saattavat hyvinkin loistaa vihreällä – mutta kehitys on vain lineaarista. Nämä opit tulivatkin seminaarissa tuomituiksi ”vanhan maailman työkaluiksi”. Aamun vahva sanoma oli: ”Bend the curve”, eli käännä lisäarvon tuoton käyrä eksponentiaaliseen kasvuun. Tällöin perinteiset muutosjohtamisen mallit eivät enää toimi, vaan tarvitaan aivan uusia työkaluja ja toimintatapoja. Näissä keskiössä ovat nopeus ja vaikuttavuus. ”Luuserit ovat niitä, jotka mahdollisesti ajattelevat kyllä isosti, mutta sortuvat aloittamaan monia hankkeita ja suureellisesti, antavat myös organisaation eri osien valita kehitysfocustaan, ja kokonaisuutena liikkuvat hitaasti. Voittajat ovat taas niitä, jotka ajattelevat ehkä vieläkin isommin (”Think bigger and bolder”), aloittavat pienin askelein ja nopeasti, ja varmistavat että koko organisaatio on saman agendan takana” , Ogg kuvaili värikkäästi.

Organisaation ja kulttuurin merkitys uuden ajattelun mahdollistamiseksi on avainasia. Ogg ja Kauppinen haastoivat pohtimaan aivan ensiksi yrityksen kipparia ja johtoa: onko tässä ylimmässä johtajistossa riittävä määrä niitä yksilöitä, joilla on luontaisesti vahva eksponentiaalisen kasvun nälkä? Onko heillä lisäksi kykyjä, ymmärrystä ja rohkeutta disruptoida perinteisiä liiketoimintamalleja, jotta voitaisiin tavoittaa jotain suurempaa ja vieläkin enemmän arvoa tuottavaa?

Ogg pelkisti tutkimustiedon valossa, että jos hallitus tai yrityksen ylin johto tyytyy perinteiseen lineaariseen kasvuun, ei muuta voi tietenkään odottaakaan. Kehoitus hallitusammattilaisille oli katsoa toimitusjohtajan aikaansaannoksia noin 12-18 kuukautta nimityksestä alkaen. Jos tässä ajassa toimitusjohtaja sai organisaationsa lisäarvontuoton käyrän jatkuvaan [ekponentiaaliseen] kasvuun, niin tutkimuksen mukaan 80% tapauksista tämä positiivinen ilmiö jatkui. Ja vastaavasti, jos toimitusjohtaja ei tässä ajassa ollut onnistunut saamaan kasvukäyrää eksponentiaalisen kasvun raiteille, ei sitä tapahtunut myöhemminkään.

Kauppisen VIA Group on toteuttanut teeman ympärille myös ”Lead to Grow” -valmennuksen, jonka lopputuotoksena osallistuva organisaatio saa omaan tilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sovitetun ”voittamisen pelikirjan” eli oman kehityssuunnitelmansa.
Seminaarista jäi käteen myös kirja ”Grow – The CEO’s Guide to smart leadership by Design”. Nopean selailun pohjalta kirja vaikuttaa hyvälle ja käytännönläheiselle teokselle, joka avaa edellä kuvattuja teemoja seikkaperäiseti ja hyvin perustellen, ja tarjoaa työkaluja oppien soveltamiseen omassa organisaatiossa.

Omassa business-lukemistossani kirja sijoittui nyt odottamaan tarkempaa läpikäyntiä pinon yläpäähän; substanssisisältö on hyvällä tavalla jäsenneltyä, ajankohtaista ja pohdintaan kannustavaa. Myös visuaalinen ja moderni taitto houkuttelee selailemaan kirjaa.
Näin ollen: kiitoksia Tero hyvästä aamuseminaarista ja kirjasta!

%d bloggaajaa tykkää tästä: