Johtajuus on tasapainolaji

Syksyn ensimmäisenä vieraanani blogisarjassa ”12 aamupuuroa” tapasin filosofi Esa Saarisen. Voit katsoa oheisesta linkistä videona mielenkiintoisen aamutapaamisemme keskustelun, jossa teemoina olivat mm. hyvän viestinnän ja vaikuttamisen ainekset, ihmisenä kasvaminen, johtajuus, sekä terveys ja hyvinvointi.

Esa kuvaa nettisivuillaan itseään näin: ”E. Saarinen on arjen filosofi, Aalto-yliopiston professori ja Hyvinkäältä kotoisin oleva tavallinen sälli, joka asuu Helsingin keskustassa, rakastaa perhettään ja haluaa auttaa ihmisiä onnistumaan elämässään unelmien ehdoin.” Toimintansa tarkoituksen hän kiteyttää näin: ”Pyrin antamaan henkisiä työvälineitä paremman elämän synnyttämiseksi itselle ja muille ”.

Näkemyksensä ihmisen kasvunpotentiaalista hän ilmaisee näin: ”Ihmisessä on valtavia voimavaroja, joiden tulee vapautua.” Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. Mutta miten nämä voimavarat saadaan vapautettua, sitä peilasimme monelta suunnalta. Seuraavassa blogitekstissä on joitain otteita keskustelustamme, ja oheiselta videolta voit katsoa koko sisällön.

Tapasin Esan ensimmäistä kertaa joskus 2000-luvun alkupuolella työskennellessäni konsulttialalla. Järjestimme tilaisuuden Les Fontaines’in linnassa Ranskassa suomalaiselle yritysjohdolle. Esan inspiroivat ja positiivisuutta henkivät luennot jäivät hyvin mieleen.

Esa tunnetaankin erityisesti luennoistaan, joita hän on pitänyt yrityksissä, työyhteisöissä ja yliopistoissa yli 30 vuoden ajan. Mukaan mahtuu mittava joukko luentoja Aalto-yliopistolla, kuten myös jo 51. kertaa järjestettävä Pafos-seminaari, joka on usein jo hyvissä ajoin loppuunmyyty.

Eväitä vaikuttamiseen

Aloitimme keskustelumme pohdinnalla hyvän ja inspiroivan puheen olemuksesta. Esan päätyössä eli luentojen pitämisessä on perimmiltään kyse vaikuttamisesta. Teema koskettaa siten myös jokaista johtamistyötä tekevää, jolle puhe ja vaikuttaminen ovat arkea.

Esa kertoo puheen roolia vahvana työkaluna: ”Kaikkein luovin ja merkitysellisin ympäristö mielestäni on puheen ympäristö. Ihminen, osallistuessaan siihen, toivottavasti aktivoituisi oman ajatteluinstrumenttinsa käyttämisessä, sinfonisessa ympäristössä missä hän soittaa omaa ajatteluinstrumenttiaan toisten kanssa, jonka kautta hyvää elämää alkaisi toteutua hänen kohdallaan, koska hän tulee ajatelleeksi elämää uudesta tulokulmasta.

Kysyin, mikä saa puheen erityisen vaikuttavaksi. Esa lähestyi asiaa kuvaamalla puhujan tyyliä ja asennetta: oletko yleisön edessä aihealueen erityisenä asiantuntijana jakamassa muille tietoa, vai oletko ennemminkin tilanteen kapellimesterina? Mielenkiintoinen ajatus! Toden totta, kun muistelee niitä ”kuivimpia” kuulemiaan luentoja, niissä oli varmasti taustalla valtava tieto ja asiantuntemus, mutta ei juurikaan tunnetta. Ja vastaavasti, luento joka yhdisti yleisöä asiaan oivalluksin ja mukana eläen ja tilanneherkkyyttä osoittaen, on muistissa positiivisena ja inspiroivana kokemuksena. Molempia olemme varmasti jokainen saaneet kokea.

Edellä mainitussa asiantuntijaroolissa, jossa puhuja keskittyy jakamaan tiettyä omaa asiantuntemustaan ja sisältöä, syntyy toinenkin haaste: tiedonhankinnan kannalta tilanne on dramaattisesti muuttunut tietoverkkojen aikakaudella siten, että tietoihin pääsee kiinni internetissä jopa syvemmin ja paremmin kuin yksittäisen puhujan kautta. Toinen Esan kuvaama ääripää on se, että puhuja haluaa olla tähti ja esiintyjänä vangitseva. Esa kuvaa, että jo kauan sitten hän alkoi omassa työssään kokea, että ”ei ole kiinnostavaa olla puhujana tähti tai pelkkä määritellyn sisällön välittäjä, vaan pikemminkin tietyn tilanteen ohjaaja, synnyttäjä ja vaalija – tällöin tilanne itsessään antaa osallistujan ajattelulle erityisiä kohottuneisuuden mahdollisuuksia, näkökulmia nähdä asioita korkeammalta, laajemmasta ilmanalasta, ja havaita puhtaammin horisontin.

Katso videolta myös muita Esan hyviä vinkkejä ja näkökulmia puhetyöhön ja vaikuttamiseen! (Videolla aiheesta kohdasta 5:26 alkaen)

Johtajuuden haasteena oma kupla

Keskustelimme hyvän johtamisen elementeistä ja tunnusmerkeistä yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä.

Ulkoisten tekijöiden muuttuessa koko ajan nopeasti johtajan tulee olla aiempaan verrattuna herkemmin herkkänä sille, että mitä itse asiassa tapahtuu. Ei vain niin että vain selviät siinä ympäristössä, vaan että myös pystyt hyödyntämään löytämääsi. Kyseenä on herkkyyden ja avoimena olemisen haaste.

Juuri tämä uuteen ajatteluun haastaminen on varsin tärkeä kysymys kelle tahansa johtajalle, ja hyvin kantava elementti Esan puheissa ja opetuksissa. Hän kuvaa omaa lähestymistapaansa asiaan: ”Pyrin siihen, että ihminen voisi luennoillani uudistaa omaa ajatteluaan ja oman elämänsä näköaloja hienotunteisessa, hellän dynaamisessa hengessä. Tavoitteena on löytää rikastetta omaan inhimilliseen kasvuun. Elämä tapahtuu arjessa. Siksi ankkuroin tarkasteluni arkisiin tilanteisiin. Tavoitteeni on, että jokainen saa uusia näköaloja oman arkensa valoihin ja varjokohtiin, työhönsä ja yksityiselämäänsä, itseensä ja toisiin ihmisiin ja oman elämänsä suuriin linjoihin.

Mitkä sitten ovat avaimet ajattelun uudistamiseen ja omaan kasvuun? Esa nostaa haasteeksi mm. johtajan ajankäytön ja focuksen. Arjen kiireissä ja tulospaineissa työ saattaa huomaamattakin ajautua lähisuorittamiseksi, ja tärkeä kokonaiskuvan hallinta himmentyä. On tärkeää huolehtia siitä, että jatkuvasti on herkkyyttä nähdä isoja kokonaisuuksia ja käsitellä näitä.

Toiseksi, riskinä on ajattelun kaventuminen omien totuuksien kuplaan ja totuttuihin uskomuksiin. Hyvä kysymys on, miten vaalia avoimmuutta jatkuvasti uudelle ajattelulle. Kyse on samalla myös ihmisenä kasvusta; millaisin tavoin voi rakentaa omaa ajatteluaan ja elämäänsä jatkuvasti uudistuvaksi ja uteliaisuutta osoittavaksi matkaksi?

Mielestäni johtajan haaste tässä ajassa on keskeisesti ihmisenä kasvun haaste. Toissijaisesti on kyse siitä, miten johtaja toimii ja mitä hän tekee intellektuaalisesti”, nuotittaa Esa hyvänä kiteytyksenä.

(Keskustelu johtajuusteemasta videolla alkaen kohdasta 12:00)

Johtajuus on tasapainolaji

Esan nettisivuilta löytyy myös mielenkiintoinen lista, otsikolla ”johtajuuden 10 pääkohtaa”. Listan historia juontaa juurensa yhteistyöhön muutamien suuren yritysten kanssa, ja keskusteluihin erityisesti johtamisen laadusta. Lista heijastaa sitä, että johtajuuteen ja johtamiseen liittyy hyvin erilaisia ulottuvuuksia, joista organisaation pitkäjänteinen hyvinvointi ja menestyminen on kiinni. ”Lopulta on kyse siitä, mitä olemme ihmisenä toisillemme”, muistuttaa Esa.

Johdonmukaisuus kaikessa tekemisessä nousi hyvin keskeiseksi elementiksi Esan kuvatessa hyvää johtamista. Sen perustana on tietenkin oma eheys, integriteetti, jota kannattaa vaalia. Asiaan liittyy myös paradoksi: ”Pitäisi kyetä olemaan samaan aikaan riittävän itsevarma ja johdonmukainen, ja kuitenkin avoimesti nöyrä.

Yhtälailla kyky priorisoida on tärkeää, ja se, miten hallitsee ”itsensä johtamisen erilaisten houkutusten ja imujen keskellä.”

”Johtaminen on tasapainolaji”, oli vahva yhteinen toteamuksemme, kun keskustelimme tästä listasta, ja jo aiemmin keskustelemistamme haasteista mm. ajankäytön ja kokonaisuuden näkemisen kanssa.

Hyvä johtaminen vaatii hyvin erilaisten tarpeiden ja odotusten keskellä tasapainoista toimintaa, herkkyyttä ja näkemyksellisyyttä. Ja kykyä toteuttaa asioita yhdessä työyhteisön kanssa.

Pidä huolta myös itsestäsi

Keskustelimme tapaamisenmme lopussa myös terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtälailla kun työssä kiire ja asioiden runsaus voi viedä focuksen tärkeiltä asioilta ja kokonaiskuvan näkemiseltä, voi samat kiireet viedä focusta oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidolta. On tarpeen kehittää kykyään priorisoida, sillä kovin moni asia pirstaloi arkea, ja siten syö hyvinvointia.

Esa kuvaa osuvasti: ”Terveydessä ja hyvinvoinnissa kannattaa tietoisesti ja päivittäin ajatella terveellä järjellä. Eihän ole kenellekkään uutinen, että ihmiselle on hyväksi esimerkiksi nukkua, käydä kävelyllä ja palautua. Mutta elämänmuotomme hyvin herkästi vie irti terveestä järjestä, ja asiat menevät överiksi”.

Hän jatkaa: ”Kuten johtajuus on tasapainolaji, on myös itsensä johtaminen tasapainolaji. Meidän aikanamme sen toteuttaminen on haasteellista, sillä on niin paljon erilaisia houkutuksia ja imuja.

Lämmin kiitos Esa vierailustasi sekä ajatuksia avartavien ja nostattavien näkökulmien jakamisesta!

Linkkejä:
Esan kotisivut, siellä linkkejä mm. luentoihin netissä

%d bloggaajaa tykkää tästä: